ZAMIAST MONOGRAFII

W związku ze zbliżającą się setną rocznicą powstania Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce moglibyśmy napisać jej monografię,  ale miałaby ona charakter dokumentalny, co nie każdemu przypada do gustu, dlatego zamierzamy stworzyć zbiór różnorodnych wspomnień, jak najbardziej subiektywnych, o roboczym tytule „Zamiast monografii. 100 lat SP nr 4 w Ostrołęce jak w kalejdoskopie”. Zapraszamy do współtworzenia tej książki każdego, kto chciałby się podzielić swoimi niebanalnymi spostrzeżeniami o SP nr 4 i byłego ZS nr 4 w Ostrołęce. Forma jest dowolna, może to być opowiadanie, sprawozdanie z niezwykłej lekcji czy wycieczki, minireportaż, kartka z pamiętnika, dowcipna charakterystyka (także autocharakterystyka), esej, wywiad, proza poetycka itp. Mile widziane będą anegdoty oraz zdjęcia (jedno wybrane do danego wydarzenia z nazwą tego wydarzenia i nazwiskiem fotografa oraz właściciela na odwrocie zdjęcia).

Teksty wspomnieniowe (Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1, marginesy po 2,5 cm), każdy opatrzony imieniem i nazwiskiem autora (u absolwentek poprosimy także o nazwisko panieńskie, w wypadku wywiadu – nazwiska prowadzącego i rozmówcy) oraz adresem mailowym (w celu korespondencji na temat ewentualnego skrócenia tekstu z przyczyn technicznych lub naniesienia poprawek i dokonania autoryzacji) należy przesyłać na adres SP nr 4 w Ostrołęce zs4oka@o2.pl w terminie do 15 marca 2018. Jeśli ktoś nie ma dostępu do Internetu, może złożyć w sekretariacie szkoły wersję papierową, w której poda także swój adres do korespondencji.

Zdjęcia papierowe należy dostarczyć do sekretariatu szkoły, gdzie będzie je można odebrać po zeskanowaniu i wykorzystaniu we współtworzonej książce. Zdjęcia elektroniczne (opisane – wydarzenie, autor zdjęcia) należy przesłać z plikiem zawierającym tekst. Jeśli nadesłane materiały okażą się nad wyraz bogate i interesujące, na co liczymy, postaramy się o nadanie zbiorowi tekstów wspomnieniowych  ISBN-u, co da współautorom szansę stania się twórcami literatury (egzemplarze obowiązkowe zostaną wysłane do Biblioteki Narodowej). Zgłoszenie podpisanych tekstów oraz zdjęć do książki „Zamiast monografii” jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację utworów oraz upublicznienie wizerunku i danych osobowych.

Zespół redakcyjny zastrzega sobie prawo odrzucenia tekstów, które uwłaczałyby czyjejś godności, naruszały dobra osobiste i były rażąco obraźliwe (dopuszcza się groteskę czy ironię o walorach artystycznych, ale w granicach przyzwoitości).

Zatem Uczniowie i Absolwenci, ich Rodzice, Dziadkowie i inni Członkowie Rodzin, Nauczyciele, Pracownicy Administracyjni, Emeryci i Sympatycy, a także Adwersarze SP nr 4 i byłego ZS nr 4 w Ostrołęce – do piór i klawiatur! Czekamy z niecierpliwością, jaki obraz szkoły  wyłoni się z nadesłanych tekstów. Powodzenia! Prosimy także o wypełnienie do końca lutego ankiety – wersja papierowa do pobrania w sekretariacie lub elektroniczna do wydrukowania tutaj