KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W OSTROŁĘCE

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno – wychowawczych

2 września 2019r.
Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2019r.
Ferie zimowe 10-23 lutego 2020r.
Wiosenna przerwa świąteczna 9-14 kwietnia 2020r.
Egzamin

  1. część język polski
  2. część matematyczna
  3. część z języka obcego nowożytnego

 

dodatkowy termin

egzaminów

 

21 kwietnia 2020r.

22 kwietnia 2020r.

23 kwietnia 2020r.

 

j. polski – 1 czerwca 2020r.

matematyka – 2 czerwca 2020r.

język obcy nowożytny – 3 czerwca 2020r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych                     dla uczniów

podjęte decyzją dyrektora szkoły

 

 

Egzaminy

21 kwietnia 2020r.

 

22 kwietnia 2020r.

 

23 kwietnia 2020r.

 

31 października 2019r.
2 stycznia 2020r.
4 maja 2020r.
12 czerwca 2020r.
Zakończenie I  półrocza 31 stycznia 2020r.
Dni otwarte w I półrocza 14 listopada 2019r.
Rada klasyfikacyjna 3 lutego 2020r.
Wywiadówki – podsumowanie                                I półrocza Kl. I-III SP 5 lutego 2020r.
Kl. IV-VIII SP 6 lutego 2020r.
 Początek II półrocze 1 lutego 2020r.
Dni otwarte w II półroczu 22 kwietnia 2020r.
21 maja 2020r.
Rada klasyfikacyjna 22 czerwca 2020r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 26 czerwca 2020r.
Ferie letnie 27 czerwca 2020r.