Home » Aktualności » Laboratoria Przyszłości- wykorzystanie 100% środków

Laboratoria Przyszłości- wykorzystanie 100% środków

W roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła przystąpiła do programu „Laboratoria Przyszłości”, realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem inicjatywy jest  stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Otrzymaliśmy środki finansowe w wysokości  60 000 zł, które zostały przeznaczone na zakup nowych urządzeń technologicznych i pomocy naukowych potrzebnych w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji przyszłości: drukarka 3 D z laptopem i zestawem filamentów (43 kg), kamera z akcesoriami, aparat fotograficzny,  stacja lutownicza, zestaw startowy MEGA XXL ARDUINO UNO, mikroskop 3 okularowy MED D30T wraz z akcesoriami,  sprzęt gospodarstwa domowego (2 zestawy garnków, 6 sztuk patelni, 2 blendery, 2 miksery ręczne, 2 opiekacze, 2 zestawy sztućców, 2 zestawy noży, 2 zastawy stołowe), sprzęt do nagrywania, rejestrowania i obróbki obrazku oraz dźwięku  (m.in. mikrofony, lampy, statywy, stabilizator do smartfonów, mikser cyfrowy, kolumny aktywne,  słuchawki, rejestrator audio).

Zakupiony sprzęt będzie wykorzystany do prowadzenia zajęć  edukacyjnych (m.in. techniki, informatyki, biologii), zajęć pozalekcyjnych, rewalidacyjnych, kółek zainteresowań.  Będzie dostępny także podczas  imprez i uroczystości szkolnych. Wzbogacenie bazy dydaktycznej naszej szkoły umożliwi  prowadzenie interesujących, angażujących zajęć dla uczniów, będzie sprzyjać  rozwijaniu ich umiejętności praktycznych, uzdolnień i predyspozycji zawodowych. Uczniowie rozwiną umiejętności manualne i techniczne,  umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych,  technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, ale również nauczą się  pracy zespołowej, dobrej organizacji, dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Uczniowie naszej szkoły już w czerwcu mieli możliwość poznania pracy drukarki 3D. Zapraszam do obejrzenia galerii zdjęć.

red. E. Sulej

Informacje  o programie: https://gov.pl/web/laboratoria/o-programie2

#LaboratoriaPrzysłości #LaboroatoriaPrzyszlości

Skip to content