Dziękuję za zaufanie, jakim obdarzyliście mnie, wybierając moją osobę na rzecznika. Jestem obrońcą praw ucznia. Do moich zadań należy m. in. kwestionowanie niewłaściwych decyzji prawnych dotyczących ucznia, gromadzenie dokumentacji o przypadkach łamania jego praw, uświadomienie poszanowania praw i godności innych uczniów oraz pracowników szkoły. Stoję na straży praw ucznia określonych w Statucie Szkoły, WSO, Konwencji o prawach dziecka. Rzecznik nie ustanawia praw, ale może sugerować, iż istnieje potrzeba zmiany lub ustanowienie nowych praw.
Zapraszam do współpracy ze mną
Kiedy tylko jestem w szkole, znajdę dla Was czas.
Jeśli masz problem zapraszam również w każdą środę w godz. 12.45 – 13.30 do sali nr 31.
Marlena Hrycyna

W jakich sytuacjach należy zwrócić się Rzecznika Praw Ucznia?
Działania Rzecznika zmierzają do ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem.
Jeśli w szkole zostało naruszone prawo ucznia, jeśli otrzymałeś np. karę niewspółmierną do zachowania, jeśli jesteś traktowany gorzej niż inni, niesprawiedliwie lub w sposób poniżający czy lekceważący, jeśli czujesz się zagrożony ze strony swoich kolegów, rówieśników możesz zgłosić się do Rzecznika.
Wszystkie działania podejmuje się w najlepiej rozumianym interesie każdego ucznia.
Jako Rzecznik zobowiązana jest do udostępnienia Wam wszelkich szkolnych regulaminów, informowania o prawach ucznia i obywatela. Możecie wystąpić do mnie w celu uzyskania porady bądź wyjaśnienia, a także z prośbą o pomoc w sprawach problematycznych, spornych i nietypowych.
Mogę wystąpić nie tylko w interesie indywidualnego dziecka, ale także całego zespołu – grupy uczniów, nawet całej klasy.
Zawsze możecie być pewni dyskrecji ze strony Rzecznika Praw Ucznia
– z całą pewnością nie podejmę żadnych działań bez Waszej zgody lub Waszych rodziców.

Przypominam, że każdy uczeń naszej szkoły powinien znać oraz przestrzegać praw i obowiązków zawartych w Statucie Szkoły.
Z pełnym brzmieniem Statutu lub WSO (czyli Wewnątrzszkolnym Statutem Oceniania) możesz zapoznać się w Bibliotece szkolnej jak również na stronie internetowej naszego Zespołu.
Pamiętaj!
Możesz liczyć na pomoc i dyskrecję!
Nie jesteś sam!
Nie zamykaj się ze swoim problemem!
Postaram się skutecznie zająć Waszymi sprawami.
Zawsze znajdę dla Was czas!

Jeżeli boisz się lub wstydzisz powiedzieć o swojej krzywdzie osobie dorosłej ze swego otoczenia, możesz zadzwonić do instytucji pomagającej dzieciom.

Gdzie szukać pomocy?
OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ – 0 29 767 61 94
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE – 0 29 764 63 99
TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA – 0 29 764 21 71
NIEBIESKA LINIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE – 0 801 120 002
BIURO RZECZNIKA PRAW DZIECKA – 0 22 696 55 50
POLICJA – 997
TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – 116 111
DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA – 0 800 12 12 12
ZATRZYMAĆ PRZEMOC – 0 800 120 148