Home » Rzecznik praw ucznia

Rzecznik praw ucznia

Dziękuję za zaufanie, jakim obdarzyliście mnie, wybierając moją osobę na rzecznika. Jestem obrońcą praw ucznia. Do moich zadań należy m. in. kwestionowanie niewłaściwych decyzji prawnych dotyczących ucznia, gromadzenie dokumentacji o przypadkach łamania jego praw, uświadomienie poszanowania praw i godności innych uczniów oraz pracowników szkoły. Stoję na straży praw ucznia określonych w Statucie Szkoły, WSO, Konwencji o prawach dziecka. Rzecznik nie ustanawia praw, ale może sugerować, iż istnieje potrzeba zmiany lub ustanowienie nowych praw.
Zapraszam do współpracy ze mną
Kiedy tylko jestem w szkole, znajdę dla Was czas.
Jeśli masz problem zapraszam również w w każdą środę w godzinach 8.50-9.40 do pokoju nauczycieli wychowania fizycznego.
Rafał Wysocki

W jakich sytuacjach należy zwrócić się Rzecznika Praw Ucznia?
Działania Rzecznika zmierzają do ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem.
Jeśli w szkole zostało naruszone prawo ucznia, jeśli otrzymałeś np. karę niewspółmierną do zachowania, jeśli jesteś traktowany gorzej niż inni, niesprawiedliwie lub w sposób poniżający czy lekceważący, jeśli czujesz się zagrożony ze strony swoich kolegów, rówieśników możesz zgłosić się do Rzecznika.
Wszystkie działania podejmuje się w najlepiej rozumianym interesie każdego ucznia.
Jako Rzecznik zobowiązana jest do udostępnienia Wam wszelkich szkolnych regulaminów, informowania o prawach ucznia i obywatela. Możecie wystąpić do mnie w celu uzyskania porady bądź wyjaśnienia, a także z prośbą o pomoc w sprawach problematycznych, spornych i nietypowych.
Mogę wystąpić nie tylko w interesie indywidualnego dziecka, ale także całego zespołu – grupy uczniów, nawet całej klasy.
Zawsze możecie być pewni dyskrecji ze strony Rzecznika Praw Ucznia
– z całą pewnością nie podejmę żadnych działań bez Waszej zgody lub Waszych rodziców.

Przypominam, że każdy uczeń naszej szkoły powinien znać oraz przestrzegać praw i obowiązków zawartych w Statucie Szkoły.
Z pełnym brzmieniem Statutu lub WSO (czyli Wewnątrzszkolnym Statutem Oceniania) możesz zapoznać się w Bibliotece szkolnej jak również na stronie internetowej naszego Zespołu.
Pamiętaj!
Możesz liczyć na pomoc i dyskrecję!
Nie jesteś sam!
Nie zamykaj się ze swoim problemem!
Postaram się skutecznie zająć Waszymi sprawami.
Zawsze znajdę dla Was czas!

Jeżeli boisz się lub wstydzisz powiedzieć o swojej krzywdzie osobie dorosłej ze swego otoczenia, możesz zadzwonić do instytucji pomagającej dzieciom.

Gdzie szukać pomocy?
OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ – 0 29 767 61 94
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE – 0 29 764 63 99
TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA – 0 29 764 21 71
NIEBIESKA LINIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE – 0 801 120 002
BIURO RZECZNIKA PRAW DZIECKA – 0 22 696 55 50
POLICJA – 997
TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – 116 111
DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA – 0 800 12 12 12
ZATRZYMAĆ PRZEMOC – 0 800 120 148

Skip to content