Biblioteka oferuje swoim czytelnikom duży wybór książek, zbiory specjalne (filmoteka szkolna) jak i inne dokumenty edukacyjne przydatne uczniom, nauczycielom i rodzicom. Zbiory gromadzone są zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami użytkowników.

Czytelnicy mają do dyspozycji:
-obszerny księgozbiór.
-bogaty księgozbiór podręczny.
-kasety VHS i płyty DVD (filmoteka szkolna).
-edukacyjne programy multimedialne.
-czasopisma „Życie szkoły” , „Eko-świat”, „Biblioteka w szkole”, „Victor gimnazjalista”, „Victor junior”.
-dok. szkolne takie jak statut szkoły, regulaminy, procedury postępowania i. in.

BIBLIOTEKA JEST CZYNNA:

Poniedziałek

10:00-14:00

Wtorek

9:30-13:30

Środa

9:30-13:30

Czwartek

10:00-13:00

ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI

1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice.
2.Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres jednego miesiąca.
3.Uczniowie przygotowujący się do konkursów i olimpiad mogą wypożyczać jednorazowo większą liczbę książek.
4.Po upływie terminu zwrotu czytelnik zobowiązany jest oddać książkę.
5.Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
6.W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki, czytelnik jest zobowiązany odkupić taką samą lub inną uzgodnioną z bibliotekarzem.
7.Wszystkie wypożyczone zbiory powinny być zwrócone przed końcem roku.
8.W wyjątkowych przypadkach książki mogą być wypożyczane na wakacje.
9.Ze zbiorów podręcznych korzystamy po uprzednim uzgodnieniu z bibliotekarzem.
10.W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków, wnoszenia okryć wierzchnich i używania telefonów komórkowych.