1. Procedura bezpieczeństwa ucznia
  2. Procedura reagowania w sytuacjach kryzysowych
  3. Procedura postępowania w przypadku wystąpienia zjawiska cyberprzemocy
  4. Procedura korzystania z telefonów komórkowych
  5. Regulamin wycieczek i imprez
  6.  Regulamin pełnienia dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych
  7. Zasady zachowania podczas ewakuacji w razie pożaru lub zagrożenia wybuchem
  8. Regulamin Rzecznika Praw Ucznia
  9. Procedura przyprowadzania i odbioru dzieci z oddziału przedszkolnego
  10. Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce