Home » Autyzm

Autyzm

Szkoła Podstawowa  nr 4 w Ostrołęce jest pierwszą placówką w regionie z oddziałami dla dzieci z  zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie. Nasi uczniowie uczą się w przyjaznej atmosferze pod czujnym okiem specjalistów. Klasopracownie mieszczą się w oddzielnym budynku przystosowanym do potrzeb dzieci z dala od szkolnego hałasu, zgiełku i dzwonków. Zajęcia odbywają się w stałym, przewidywalnym dla uczniów rytmie. Naszym atutem są małe klasy, liczące od 2 do 4 uczniów. Optymalny rozwój i bezpieczeństwo zapewnia nauczyciel i wspierająca go osoba zatrudniona na etacie pomocy. Dla każdego dziecka opracowywany jest Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny na podstawie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia we wszystkich sferach aktywności, co umożliwia określenie realnych celów, zadań i treści mieszczących się w sferze najbliższego rozwoju dziecka. Ocena rozwoju ucznia jest prowadzona wg opracowanego formularza w celu monitorowania postępów. Dbamy o to, aby nasi uczniowie byli integralną częścią społeczności szkolnej, dlatego uczestniczą w życiu szkoły, wspólnie z innymi klasami wychodzą do kina, na przedstawienia teatralne, wyjeżdżają na wycieczki oraz biorą udział w wybranych lekcjach z  innymi klasami. Systematycznie wzbogacamy warsztat pracy oraz poszerzamy ofertę edukacyjną i terapeutyczną szkoły. Każde dziecko otrzymuje wsparcie specjalistyczne w formie  zajęć logopedycznych, rewalidacyjnych, terapii behawioralnej  lub   terapi SI. Dzięki kompleksowemu i wieloprofilowemu oddziaływaniu uczniowie pozostają cały czas aktywni i dobrze zmotywowani do pracy.

Stawiamy na ścisłą współpracę z rodzicami naszych uczniów poprzez systematyczne konsultacje i rozmowy oraz organizowanie wspólnych imprez okolicznościowych. Rodzice uczestniczą w tworzeniu rzeczywistości szkolnej swoich dzieci. Wypracowujemy wspólne oddziaływania wychowawcze, dzięki którym optymalna będzie adaptacja dzieci w środowisku rówieśniczym i w społeczeństwie ludzi dorosłych.
Zapraszamy na naszą stronę na Fb.

                      

Skip to content