Home » Aktywna tablica

Aktywna tablica

„Aktywna Tablica”

Rządowy Program Rozwijania Szkolnej Infrastruktury

Międzyszkolna Sieć Współpracy Nauczycieli została zawiązana 07 stycznia 2019 r. Członkami sieci są dwie ostrołęckie szkoły podstawowe realizujące Rządowy Program „Aktywna Tablica”.

Międzyszkolną Sieć tworzą:

 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostrołęce
 • Szkoła Podstawowa nr 5 w Ostrołęce

Koordynatorzy działań w zakresie zastosowania TIK w ramach rządowego programu Aktywna Tablica:

– Krzysztof Budny SP nr 4

– Adrian Matłach SP nr 5

Terminarz spotkań koordynatorów szkół współpracujących w ramach sieci:

31.10.2018 r. godz. 14.30      SP nr 5

10.12.2018 r. godz. 14.30      SP nr 5

01.03.2019 r. godz. 14.30      SP nr 4

22.05.2019 r. godz. 11.00      SP nr 4

Tematyka spotkań:

 • Omówienie postępów w realizacji programu rządowego „Aktywna tablica”.
 • Omówienie sprawozdania podsumowującego realizację projektu „Aktywna tablica”
 • Wymiana doświadczeń i dzielenie się spostrzeżeniami na temat realizacji projektu.
 • Omówienie wpływu zastosowania TIK w szkołach na pracę nauczycieli i uczniów.
 • Omówienie spostrzeżeń z u działu nauczycieli w lekcjach otwartych organizowanych w ramach współpracy ostrołęckiej sieci szkół wykorzystujących TIK w nauczaniu.

Nauczycielski Zespół Samokształceniowy przy SP nr 4 w Ostrołęce:

Monitor interaktywny

 1. Barbara Szczubełek – edukacja wczesnoszkolna
 2. Rafał Wysocki – język niemiecki
 3. Joanna Bialik – język angielski
 4. Beata Narożna – język polski
 5. Adam Prusik – religia
 6. Olga Lipska – edukacja wczesnoszkolna
 7. Małgorzata Pieńkowska – edukacja wczesnoszkolna
 8. Beata Wółkowska – historia
 9. Krzysztof Budny – informatyka
 10. Artur Wierzbicki – religia
 11. Agata Sul – matematyka
 12. Violetta Łukaszewicz – przyroda

Funkcje wykorzystywane na lekcjach:

Monitor interaktywny jest zamontowany w klasopracowni 24. Wykorzystywany jest podczas lekcji j. niemieckiego oraz angielskiego. Na lekcjach wykorzystywany jest do projekcji filmów (Youtube, Netflix, Cda). Nauczyciele używają go również, gdy pracują na z lekcji z Multibookiem. Podczas zajęć pomocny jest także, gdy korzystamy z różnych programów interaktywnych(Quizziz, Kahoot, Learningapps). Aby podać uczniom notatki wykorzystuje się program Libre OFFiCE.

Monitor interaktywny zamontowany w klasopracowni numer 4 wykorzystywany jest podczas lekcji z edukacji wczesnoszkolnej, języka angielskiego oraz religii. Podczas lekcji są wyświetlane filmy, piosenki (YouTube). Nauczyciele pracują również w oparciu o multibooki (gry dydaktyczne, plansze interaktywne). W czasie lekcji pomocny jest podczas korzystania ze stron interaktywnych: www.matzoo.pl, www.matmag.pl, www.pisupisu, www.lulek.pl, www.ortografka.pl, www.krokotak.pl, Kahoot, Lesrningapps). Notatki zapisujemy na tablicy (po zmianie trybu).

W dn. 04.03.2018 r., 06.03.2019 r. i 08.03.2019 r. odbyły się 3 spotkania otwarte dla nauczycieli dotyczące obsługi monitora interaktywnego w ramach międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli.

Zagadnienia omówione w ramach szkolenia:

 1. Ogólne informacje nt. pracy z monitorem interaktywnym.
 2. Zapoznanie z programami dydaktycznymi wykorzystywanymi podczas zajęć lekcyjnych.
 3. Jak pracować z materiałami przygotowanymi przez nauczyciela na Pen Drive.
 4. Praca z komputerem podłączonym do monitora interaktywnego.
 5. Praca z przeglądarką Internet zainstalowaną fabryczne na monitorze interaktywnym.

Zorganizowane zostały cztery lekcje otwarte w ramach międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli z wykorzystaniem TIK:

 1. SP4 – 12.02.2019 r.

Prowadzący – p. Barbara Szczubełek, edukacja wczesnoszkolna

Temat lekcji – W leśnej  pasiece

 1. SP5 – 26.02.2019 r.

Prowadzący – p. Elżbieta Ossowska, edukacja wczesnoszkolna

Temat lekcji – Literowe zagadki

 1. SP4 – 12.03.2019 r.

Prowadząca – p. Aneta Pogorzelska, język angielski

Temat – There is a lake and a field. Opisywanie krajobrazu przy użyciu struktury there is/there are

 1. SP5 – 26.03.2019 r.

Prowadzący – Rusłana Tkaczuk, język angielski

Temat lekcji – Describing symptoms, giving advice. Opisywanie objawów, udzielanie rad- ćwiczenia w mówieniu

Skip to content