Home » Przyjaciel SP 4

Przyjaciel SP 4

Order Przyjaciel Szkoły Podstawowej nr 4

Od 14 października 1993 r. przyznawany jest w naszej szkole Order Przyjaciel SP 4. Otrzymują go osoby o wielkim sercu, które  swoim zaangażowaniem, okazywaną pomocą  przyczyniły się do rozwoju naszej placówki.

01

Kapituła Orderu:

„W uznaniu za szczególne zasługi dla Szkoły Podsawowej nr 4 społeczność uczniowska nadaje Order Przyjaciel SP 4 i za zgodą Rady Pedagogicznej czyni Pana/ Panią honorowym członkiem Rady Pedagogicznej SP 4 w Ostrołęce”.

Order Przyjaciel SP4 otrzymali:

Dnia 14 października 1993 r. Orderem Przyjaciel SP 4  zostali uhonorowani Panowie:

 1. Euzebiusz Hoffman – dyrektor OZCiP (Ostrołęckie Zakłady Celulozy i Papieru)
 2. Franciszek Moszczyński – przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego
 3. Kazimierz Głowala – dyrektor PREFABET
 4. Janusz Kossakowski – członek Kom. Rodz., pracownik Zespołu Elektrowni

03 02


9 maja 1995 r. Orderem Przyjaciel SP 4  został uhonorowany Pan Tadeusz Rusinek – Wiceprezydent Miasta Ostrołęki, absolwent naszej szkoły.

04


W styczniu 1996 r. Orderem Przyjaciel SP 4  zostali uhonorowani Panowie:

 1. Ryszard Załuska – Kurator Oświaty i Wychowania
 2. Jędrzej Nowak – Prezydent Miata Ostrołęki
 3. Roman Nowicki – poseł na Sejm RP

05


Dnia 29 kwietnia 1997 r. Orderem Przyjaciel SP 4  zostali uhonorowani Panowie:

 1. Wiesław Tyszka – Wiceprezydent Miasta Ostrołęki
 2. Rada Miasta Ostrołęki – order odebrał Ryszard Zaborowski, przewodniczący Rady Miasta
 3. Sławomir Nosek – dyrektor Zespołu Elektrowni Ostrołęka
 4. Stanisław Juraszek – dyrektor generalny INTERCELL
 5. Wiktor Budzichowski – dyrektor banku PBK
 6. Henryk Mróz – dyrektor ZOSziP

06


W czerwcu 1998 r. Order Przyjaciel SP 4 otrzymały Panie:

 1. Maria Sulbińska – Wiceprezydent Miasta Ostrołęki
 2. Teresa Brzostek – dyrektor banku PBK
 3. Anna Lipińska – główna księgowa ZOSziP

07


17 listopada 2010 r. Orderem Przyjaciel SP 4  zostali uhonorowani:

 1. Janusz Kotowski – Prezydent Miasta Ostrołęki
 2. Dariusz Maciak – Przewodniczący Rady Miasta Ostrołęki

08


 1. czerwca 2011 r. w czasie Dnia Patrona Szkoły, który odbył sią na terenie jednostki wojskowej w Łomży, uczennice odczytały AKT NADANIA włączający żołnierzy 1 Łomżyński ego Batalionu Remontowego im. gen. M. Raganowicza w poczet przyjaciół Zespołu Szkół nr 4 i wręczyły Order Przyjaciel SP 4.

09

Skip to content