Uprzejmie informuję,  iż zgodnie z regulaminem stołówki http://sp4.ostroleka.edu.pl/regulamin-stolowki/ wpłaty za obiady za miesiąc Październik proszę dokonywać wyłącznie na konto szkoły  w dniach:

26.09 -30.09. 2022r. (liczy się data wpływu przelewu).

Wpłaty dokonane po upływie wyznaczonego terminu będą zwracane, co będzie skutkowało zaprzestaniem wydawania posiłku na stołówce szkolnej.

nr konta – 94 1020  3802  0000 1102   0208  0000 –

W tytule wpłaty wpisujemy: imię i nazwisko ucznia, klasę do której uczęszcza oraz informację: „pełen obiad”,  „drugie danie”,  lub „zupa”
 

Koszt obiadu dla UCZNIÓW  w miesiącu Październiku :

  • Zupa:                       dni 19 x 1,00 zł. =        19,00 zł 
  • Pełen obiad:         dni 19 x 4,50 zł.  =       85,50 zł    
  • Drugie danie:       dni 19 x 3,50 zł.  =       66,50 zł

Koszt obiadu dla PRACOWNIKÓW:

  • Zupa:       dni 19 x 3,50 zł               =       66,50 zł 
  • Pełen obiad: dni 19 x 9,00 zł      =      171,00 zł 
  • Drugie danie: dni 19 x 5,50 zł    =      104,50zł

 

Prosimy o terminowe wpłaty.

red. B. Walczak