Uprzejmie informuję, iż zgodnie z regulaminem stołówki http://sp4.ostroleka.edu.pl/regulamin-stolowki/ wpłaty za obiady za miesiąc Luty proszę dokonywać wyłącznie na konto szkoły w dniach:

25.01.2023 –31.01.2023r. (liczy się data wpływu przelewu).

Wpłaty dokonane po upływie wyznaczonego terminu będą zwracane, co będzie skutkowało zaprzestaniem wydawania posiłku na stołówce szkolnej.

nr konta – 94 1020 3802 0000 1102 0208 0000 –

W tytule wpłaty wpisujemy: imię i nazwisko ucznia, klasę do której uczęszcza oraz informację: „pełen obiad”, „drugie danie”, lub „zupa”

Koszt obiadu dla UCZNIÓW w miesiącu Lutym (po odliczeniu dn.10.02.2023r., oraz ferii zimowych)

  • Zupa: dni 9 x 1,00 zł. 9,00 zł.
  • Pełen obiad: dni 9 x 5,00 zł. 45,00 zł.
  • Drugie danie: dni 9 x 4,00zł. = 36,00 

Koszt obiadu dla PRACOWNIKÓW:

  • Pełen obiad: dni 9 x 9,50 zł = 85,50 zł

 Prosimy o terminowe wpłaty.

red. B. Walczak