Home » Aktualności Rady Rodziców

Aktualności Rady Rodziców

RADA RODZICÓW

 

Drodzy Rodzice!

miło nam Was wszystkich przywitać w roku szkolnym 2023/2024.

Wierzymy że działając wspólnie

uda nam się zrobić wiele dla naszych dzieci

i troszczącej się o ich rozwój szkoły.

Dziękujemy Wam za zaufanie jakim nas obdarzyliście.

W skład Rady Rodziców w  roku szkolnym 2023/2024 wchodzą :

 W skład Rady Rodziców  prócz Prezydium wchodzi :

– po 1 Przedstawicielu z każdej Rady Oddziałowej Rady Rodziców.

 

Składka Rady Rodziców w roku szkolnym  2023 / 2024

 

 Dziękujemy wszystkim wspierającym  i wpłacającym na Radę.

 Składka w danym roku szkolnym wynosi następująco :

50 zł – pierwsze dziecko

25 zł – drugie dziecko

Każde kolejne dziecko- zwolnione z opłat

 

Wpłat na fundusz Rady Rodziców można dokonywać u skarbników klasowych,

  skarbnika głównego  Rady oraz na Konto Rady Rodziców z tytułem wpłaty:

Imię i Nazwisko Ucznia – klasa – z dopiskiem Składka na Radę”.

 

Dziękujemy wszystkim wspierającym nasze działania i wpłacającym 

To ważne dzięki naszym wpłatom na składkę  udaje się pomóc dzieciakom i nauczycielom  w realizacji ich pomysłów, które ubarwiają szkolną codzienność.

Fundusze Rady Rodziców przeznaczane są na działania motywujące do nauki, ale także te, które sprzyjają integracji, zabawie oraz rozwojowi  naszych wszystkich dzieci.

Płatności przelewem  na rzecz Rady Rodziców prosimy realizować na rachunek bankowy:

Bank Pekao S.A.    78 1240 1691 1111 0010 8623 6026 

 

Podsumowując: wszystkie pieniądze, które wpłacamy, wracają do naszych dzieci – czasem w formie materialnej,

                            a czasem  w równie ważnej w wieku szkolnym postaci przeżyć w gronie rówieśników.

Wszystkie ciekawe dla naszych dzieci inicjatywy czy pomoce dydaktyczne  zazwyczaj wymagają nakładów finansowych, nauczyciele systematycznie ubiegają się o wsparcie w różnego rodzaju projektach. Niestety przy tak wielu potrzebach każda dodatkowa pomoc jest nieoceniona. Dlatego, jeśli macie możliwość pozyskania pieniędzy, materiałów plastycznych, spożywczych lub innych, które można by wykorzystać podczas szkolnych imprez – zgłoście się do wychowawcy lub członka Rady Rodziców na pewno zostaną dobrze wykorzystane.

 

Zapraszamy do zaglądania na grupę facebook – „Rodzice czwóreczki”

 

Mówi się, że być dobrze poinformowanym to połowa sukcesu a reszta  to plan, szczere chęci i  gotowość do poświęcenia czasu.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy i czekamy na  wasze pomysły. 

 

Drodzy Rodzice Przypominamy, że:   

od marca 2017 r. w naszej szkole obowiązują nowe ustalenia dotyczące używania telefonów komórkowych. W trosce o zdrowie, bezpieczeństwo, skupienie podczas lekcji i dobre relacje naszych dzieciaków z rówieśnikami rodzice, dyrekcja i rada pedagogiczna wspólnie stworzyły regulamin korzystania z telefonów na terenie szkoły i wprowadziły go w życie. Wstępne obserwacje pokazują, że to była dobra decyzja. Do wszystkiego trzeba się przyzwyczaić – jednym przychodzi to łatwiej, innym trudniej, ale wierzymy, że jeśli połączymy siły, wszyscy w efekcie będziemy zadowoleni.

Skip to content