Home » Nabór do klas I szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024

Nabór do klas I szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Rodzice

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce informuje, że od 1 marca 2023 r. rozpoczyna się rekrutacja do klas I.

Prosimy o zapoznanie się z terminami postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminami składania dokumentów na rok szkolny 2023//2024 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka.

Zarządzenie Nr 30/2023 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 26 stycznia 2023 r.  w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Ostrołęka, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej

Wniosek o przyjęcie do klasy I Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce 

/wypełniają rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły/

Karta zgłoszenia dziecka do Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce 

/wypełniają rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły/

Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata

/wypełniają rodzice dzieci/

 


Potwierdzenie woli

zapisu dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej


Skip to content