Home » Nabór do klas I szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025

Nabór do klas I szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025

Szanowni Rodzice

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce informuje, że od 1 marca 2024 r. rozpoczyna się rekrutacja do klas I.

Prosimy o zapoznanie się z terminami postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminami składania dokumentów na rok szkolny 2024//2025 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka.

Zarządzenie Nr 13/2024 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 22 stycznia 2024 r.  w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Ostrołęka, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej

Wniosek o przyjęcie do klasy I Szkoły Podstawowej nr 4  im. Żołnierza Polskiego w Ostrołęce 

/wypełniają rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły/

Karta zgłoszenia dziecka do Szkoły Podstawowej nr 4 im. Żołnierza Polskiego w Ostrołęce 

/wypełniają rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły/

Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata

/wypełniają rodzice dzieci/

 


Potwierdzenie woli

zapisu dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej


 

 

Skip to content