Harmonogram odbioru świadectw w dniu 26 czerwca 2020 r.

GŁÓWNY BUDYNEK

KLASA NUMER  SALI GODZINA SPOTKANIA
Z WYCHOWAWCĄ
WEJŚCIE DO BUDYNKU SZKOŁY
I A 10 8.30 boczne wejście -mała sala
IIA 22 8.40 szatnia
IIB stołówka szkolna 9.00 szatnia
III A 11 8.50 boczne wejście – duża sala
IVA 10 9.45 boczne wejście -mała sala
VA 22 10.00 szatnia
VIA stołówka szkolna 10.25 szatnia
VII A 10 10.10 boczne wejście -mała sala
VIII A 11 10.40 boczne wejście – duża sala
Oddział przedszkolny 10 10.50 boczne wejście -mała sala

MAŁY BUDYNEK

KLASA NUMER SALI GODZINA SPOTKANIA
Z WYCHOWAWCĄ
IB 52 08.30
IIC 50 08.40
IIIB 55 08.50
IIIC 53 09.00
IIID 52 09.45
VII C 50 10.00
VB 55 10.10
VC 53 10.25
VIB 52 10.40
VIIB 55 10.50
IVB 53 11.10
VIIIB 50 11.15

Uwaga!

Spotkanie z wychowawcą klasy powinno się rozpocząć punktualnie i nie powinno przekraczać 30 minut. read more

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka

Oświadczenie do wydrukowania

Oświadczam, że:

  • Zostałam/em poinformowany o Zasadach bezpieczeństwa dotyczących zapobiegania  i  przeciwdziałania covid-19 na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce, akceptuję je  i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
  • Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników, opiekunów i innych dzieci w Szkole Podstawowej Nr 4 COVID-19.
  • Nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy. W ciągu ostatnich 2 tygodni nie mieliśmy styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywają kwarantannę.
  • Zapewniam, że do Szkoły Podstawowej Nr 4, ja / moje dziecko**przyjdziemy wyłącznie wtedy, gdy będziemy zdrowi.
  • Wyrażam zgodę na zmierzenie temperatury ciała mojemu dziecku / i mnie**przy wejściu do Szkoły Podstawowej nr 4.
  • Moje dziecko / ja** nie będziemy przynosić do Szkoły Podstawowej nr 4 żadnych przedmiotów z zewnątrz.
  • W przypadku, gdyby u mojego dziecka** wystąpiłyby niepokojące objawy chorobowe, zobowiązuję się do odbierania dziecka** w trybie natychmiastowym    z wyznaczonego w Szkole pomieszczenia do izolacji.
  • Zapoznałam/em się z informacjami udostępnionymi przez dyrektora Szkoły, w tym informacjami na temat zakażenia COVID-19, najważniejszymi numerami telefonów wywieszonymi na terenie Szkoły dostępnymi dla rodziców.
  • Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w przypadku zarażenia COVID-19.
  • read more