Hymn Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce

Autor słów –  Dionizy Maliszewski

Muzyka –  Andrzej Hyra

Tu, gdzie kominy fabryczne

kłaniają się Narwi,

Ziemię Kurpiów kwiaty dzikie

kolorami barwią,

gdzie nad mogiłą żołnierzy

biała brzoza klęka,

tu jest kochana szkoła,

tu jest Ostrołęka.

Ref.

Na sztandar przyrzekamy

uczyć się lepiej i więcej,

bo sztandar naszej szkole

dały żołnierskie ręce.

Nasza szkoła ma imię

Dywizji Kościuszkowskiej,

więc dumnie je nosimy

my, przyjaciele wojska.

Nauczycielom, rodzicom

szczerze dziękujemy

za światło pięknej przyszłości –

z nim w życie pójdziemy.

Ze szkoły wyjdziemy z wiedzą ,

Polska na nią czeka.

Oddamy myśli, czyny

w służbie dla człowieka.

Ref.

Na sztandar itd.