Home » Zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne

Zdolności mówienia wśród dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu są bardzo zróżnicowane, dlatego zajęcia logopedyczne dostosowane są do indywidualnych potrzeb każdego ucznia. Zajęcia odbywają się indywidualnie w odpowiednio wyposażonej sali.

Na zajęciach pracujemy nad:

  • poszerzaniem słownictwa;
  • wzbudzaniem zainteresowania mową oraz wzbudzaniem chęci komunikowania się;
  • percepcją słuchową;
  • stymulowaniem aparatu artykulacyjnego;
  • naśladownictwem;
  • korygowaniem wad wymowy.

Ważnym elementem terapii logopedycznej jest współpraca z rodzicami uczniów.

Skip to content