Home » SI

SI

Integracja sensoryczna czyli przetwarzanie bodźców sensorycznych to skomplikowany proces, podczas którego układ nerwowy człowieka odbiera informacje z receptorów wszystkich zmysłów (dotyk; układ przedsionkowy odbierający ruch; czucie ciała, czyli propriocepcja, węch, smak, wzrok i słuch), następnie organizuje je i interpretuje tak, aby mogły być wykorzystane w celowym i efektywnym działaniu.

Deficyty przetwarzania sensorycznego mogą być przyczyną wielu trudności opóźniających prawidłowy rozwój dziecka, zaburzających proces uczenia oraz powodujących problemy emocjonalne.

Efektem Zaburzeń Przetwarzania Sensorycznego (zaburzeń SI) może być:

 • podwyższony poziom pobudzenia i aktywności
 • obniżony poziom aktywności, ociężałość
 • trudności z koncentracją
 • opóźniony rozwój ruchowy
 • trudności z utrzymaniem równowagi
 • trudności z koordynacją wzrokowo-ruchową
 • trudności z percepcją słuchową
 • opóźniony rozwój mowy
 • trudności z nauką: czytaniem, pisaniem, matematyką
 • niskie poczucie wartości
 • zaburzone relacje społeczne
 • problemy emocjonalne.

Terapia SI odbywa się w naszej szkole w specjalnie wyposażonej sali terapeutycznej

W terapii SI najważniejszy jest dobry kontakt terapeuty z dzieckiem, dostosowanie trudności zadań do indywidualnych możliwości dziecka i zabawowa forma zajęć.

Skip to content