samorzadU

2019/2020

Klasy I – VIII szkoły podstawowej

Przewodniczący: Aleksandra Gurniak VIIIa

Z-ca przewodniczącego: Jakub Kowalski VIIa

Opiekunowie: p.  Elżbieta Kulesza

                            p. Krzysztof Budny