Zarządzenie Nr 21/2020 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 19 stycznia 2020 r.  w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 20120/2021 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołękę.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej

Wniosek o przyjecie do klasy I Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce 

/wypełniają rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły/

Karta zgłoszenia dziecka do Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce 

/wypełniają rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły/

Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata

/wypełniają rodzice dzieci/