samorzadU

2020/2021

Klasy I – VIII szkoły podstawowej

Przewodnicząca: Karolina Golon VIIIa

Z-ca przewodniczącej: Oliwia Wróblewska VIIIa

Opiekunowie: p.  Elżbieta Kulesza

                                p. Krzysztof Budny