Drodzy Rodzice!

W związku z uruchomieniem kolejnych etapów stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół informuję, iż od 25 maja br. w szkole zostaną zorganizowane konsultacje dla uczniów klas VIII z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.

W związku z tym, proszę o przekazanie  informacji do wychowawcy klasy drogą elektroniczną poprzez dziennik w terminie do 20 maja 2020 roku godz. 16.00,  czy i z jakich konsultacji Wasze dzieci chciałyby skorzystać – proszę podać nazwy przedmiotów.

Taka informacja od Państwa jest dla nas niezbędna celem ustalenia organizacji pracy szkoły w czasie, w którym musimy zachować wszelkie wymogi  stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego związanego ze stanem epidemicznym w kraju.

Po uzyskaniu od Państwa informacji zwrotnych poinformujemy o szczegółowej organizacji konsultacji przedmiotowych.

 

Dyrektor SP 4 w Ostrołęce

Dariusz Bastek