Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka

Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

 

DO POBRANIA

Oświadczenia o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Oświadczenie o planowanym pobycie dziecka powyżej 5 godzin dziennie

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata