Laboratoria Przyszłości- wykorzystanie 100% środków

W roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła przystąpiła do programu „Laboratoria Przyszłości”, realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem inicjatywy jest  stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Otrzymaliśmy środki finansowe w wysokości  60 000 zł, które zostały przeznaczone na zakup nowych urządzeń technologicznych i pomocy naukowych potrzebnych w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji przyszłości: drukarka 3 D z laptopem i zestawem filamentów (43 kg), kamera z akcesoriami, aparat fotograficzny,  stacja lutownicza, zestaw startowy MEGA XXL ARDUINO UNO, mikroskop 3 okularowy MED D30T wraz z akcesoriami,  sprzęt gospodarstwa domowego (2 zestawy garnków, 6 sztuk patelni, 2 blendery, 2 miksery ręczne, 2 opiekacze, 2 zestawy sztućców, 2 zestawy noży, 2 zastawy stołowe), sprzęt do nagrywania, rejestrowania i obróbki obrazku oraz dźwięku  (m.in. mikrofony, lampy, statywy, stabilizator do smartfonów, mikser cyfrowy, kolumny aktywne,  słuchawki, rejestrator audio). read more

Zakończenie roku szkolnego z „Budzącą się szkołą”

W mijającym roku szkolnym 2021/2022 w ramach inicjatywy „Budząca się szkoła” sukcesywnie wprowadzaliśmy zaplanowane na początku roku szkolnego zmiany: ograniczyliśmy ilość ocen cyfrowych na rzecz oceniania kształtującego, a co się z tym wiąże zmniejszyliśmy liczbę testów i sprawdzianów. Postanowiliśmy nie zadawać uczniom prac domowych na weekendy, aby ten czas mogli przeznaczyć na rozwijanie swoich pasji i zainteresowań. Zakończenie roku szkolnego to szczególny czas w życiu każdego ucznia. Kierując się zasadą, że „dzieciństwo to nie wyścigi, a tam, gdzie liczą się tylko wyniki traci się z oczu człowieka”, wszyscy uczniowie klasy Ia i IIIa otrzymali dyplomy za wytrwałość i postępy w nauce, a wszyscy uczniowie klasy Va otrzymali świadectwa z „paskiem” w różnych kolorach. Oprócz czerwonych za wysokie wyniki w nauce, były też niebieskie dla komputerowców i „złotych rączek”, pomarańczowe dla językowców – za lekkość przyswajania języków obcych, zielone za dbanie o otaczającą nas przyrodę i wiele innych. Tym wesołym akcentem każdy uczeń z optymizmem zakończył ten rok szkolny. read more

II Międzyszkolny Konkurs Chemiczny „LabChem”

15 czerwca 2022 r. odbyło się uroczyste podsumowanie II Międzyszkolnego Konkursu Chemicznego LabChem, zorganizowanego przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ostrołęce. Atrakcją spotkania były warsztaty KREATYWNY OŁÓWEK. W konkursie udział wzięło 103 uczniów klas siódmych z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego. Nasza uczennica Maja Mierzejewska z klasy VII A została wyróżniona. Główną nagrodę zdobyło  20 uczniów, w tym  nasza Maja, a  jest nią udział w II Letniej Szkole Chemii organizowanej przez MSCDN, we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 2 im. Stanisława Staszica w Ostrołęce. read more

Lekcja przyrody w lesie

8 czerwca klasa 4 b uczestniczyła w zajęciach dydaktycznych na ścieżce przyrodniczo – leśnej w Leśnictwie Łęg. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się wielu bardzo ciekawych informacji od leśniczego p. Jarosława Domiana o roślinności i zwierzętach lasu, a także jego pracy. Lekcję zakończyliśmy ogniskiem i pieczeniem kiełbasek. read more