Informacja Dyrektora szkoły dotycząca egzaminu ósmoklasisty

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu ósmoklasisty

Organizacja egzaminów ósmoklasisty w Szkole Podstawowej  nr 4 w Ostrołęce w dniach 16,17,18 czerwca 2020 roku

Informator dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych miasta Ostrołęki

Aktualne informacje o egzaminie ósmoklasisty znajdziecie Państwo pod linkiem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.