Home » Historia szkoły

Historia szkoły

HISTORIA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 W OSTROŁĘCE

  Lata 1912 – 1939  

Historia Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce sięga 1912 roku, kiedy to w Wojciechowicach powstała prywatna szkoła ludowa, która mieściła się w budynku dworskim. Liczyła cztery oddziały. Szkoła przestała funkcjonować w 1915 r. z powodu wybuchu I wojny światowej. W 1918 roku na miejscu dawnej szkoły ludowej powstała Publiczna Szkoła Powszechna w Wojciechowicach. Po roku została ona przeniesiona do murowanego budynku wojskowego z czasów zaboru rosyjskiego. Pierwszym kierownikiem trzyklasowej szkoły w Wojciechowicach był Władysław Topolski. W latach 1921 – 1922 funkcję tę pełnił Kazimierz Szmidt, a po nim (do 1925 r.) p. Halina Kruszewska. To dzięki jej talentowi pedagogicznemu i pasji społecznej szkoła ożywiła się i rozwinęła – została otwarta czwarta klasa, objęto szczególną opieką uczniów z ubogich rodzin, wystawiano przedstawienia, organizowano zabawy, majówki. W grudniu 1925 r. funkcję kierownika szkoły objął p. Aleksander Kruszewski, od tego też roku szkoła stała się placówką pięcioklasową. Społeczność uczniowska tej placówki pochodziła najczęściej z rodzin robotniczych i chłopskich, zamieszkałych na terenie Wojciechowic i pobliskich wsi. Do szkoły uczęszczały również dzieci wojskowych.          Z roku na rok rosła liczba uczniów i w 1930 r. wynosiła 184. Od 1933 r., w związku ze zmianami w szkolnictwie, Szkoła Powszechna w Wojciechowicach stała się szkołą sześcioklasową. Jej bazę lokalową stanowiły cztery izby lekcyjne, kancelaria i kuchnia. Z powodu braku sali gimnastycznej tzw. ćwiczenia cielesne odbywały się w salach lekcyjnych lub na dworze. 1 września 1939 roku wybuch II wojny światowej przerwał działalność placówki.

Lata 1945 – 1991  

W okresie okupacji niemieckiej budynek szkoły został w znacznym stopniu zniszczony, ale dzięki staraniom kierownika p. A. Kruszewskiego po wojnie odgruzowano go i wyremontowano. Niepełna szkoła trzyklasowa wznowiła swoje funkcjonowanie 1 marca 1945 roku, ale już           w następnym roku szkolnym powstała czwarta, a dwa lata później piąta klasa. Pełną szkołą siedmioklasową nasza placówka stała się w roku szkolnym 1953/1954. W 1953 roku na kierownika szkoły został powołany p. Jan Ogonowski, który z pomocą rodziców i władz oświatowych przeprowadził remont kapitalny budynku. Powstały pierwsze koła zainteresowań: sportowe, techniczne oraz zespół taneczny, który w 1955 roku zdobył I miejsce  w eliminacjach powiatowych i regionalnych w kategorii tańców ludowych.  W latach 50-tych Wojciechowice stały się placem budowy: powstaje Elektrociepłownia, a następnie Ostrołęckie Zakłady Celulozowo-Papiernicze. Znacznie wzrosła liczba ludności, a tym samym liczba uczniów w klasach, toteż warunki lokalowe szkoły były coraz trudniejsze, (w 1959 r. w 12 oddziałach uczyło się 389 uczniów, a już trzy lata później – 575). W 1959 r. z inicjatywy kierownika szkoły, p. J. Ogonowskiego, zostaje powołany Komitet Budowy Szkoły.  Prace budowlane rozpoczęto w czerwcu 1960 roku, a zakończono 4 września 1961 roku. Pierwsze lekcje w nowym budynku szkolnym, który mieścił się przy ul. Armii Czerwonej (obecnie ulica Legionowa) odbyły się 2 października 1961 r. Na uczniów i nauczycieli czekało m.in. 9 sal lekcyjnych, wyposażonych w nowe meble i pomoce dydaktyczne, sala gimnastyczna, biblioteka, pokój nauczycielski, pomieszczenia sanitarne. Uroczyste przekazanie budynku szkolnego władzom oświatowym nastąpiło 15 października 1961 r. Było to doniosłe wydarzenie w historii szkoły oraz mieszkańców Ostrołęki. Dla jego upamiętnienia uczniowie zasadzili przed budynkiem dąb 1000-lecia. Kolejna niezwykle ważna uroczystość odbyła się 9 czerwca 1962 roku. Nowo wybudowanej szkole nadano imię 1. Dywizji Tadeusza Kościuszki. Wybór patrona nie był przypadkowy,  Wojciechowice były związane z tradycjami żołnierskimi, ponieważ stacjonował tu 5. Pułk Ułanów Zasławskich. W 1964 r. kierownikiem szkoły został p. Bronisław Bacławski. Włożył on dużo wysiłku w tworzenie ceremoniału związanego z obchodami dnia patrona szkoły. Przedstawiciele żołnierzy uczestniczyli we wszystkich ważnych dla naszej placówki wydarzeniach. Uczniowie nawiązali współpracę nie tylko z 1. Warszawską Zmechanizowaną Dywizją im. T. Kościuszki, ale serdeczne więzy łączyły ich także z 1. Praskim Pułkiem Zmechanizowanym w Wesołej koło Warszawy, 3. Berlińskim Pułkiem Zmechanizowanym w Ciechanowie, z żołnierzami z Legionowa, Pułtuska i Giżycka. Owocem tej współpracy było uroczyste wręczenie szkole 18 maja 1968 roku przez dowódcę 1. Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. T. Kościuszki sztandaru ufundowanego ze składek żołnierzy – kościuszkowców. Ważną datą w historii naszej placówki jest 15 maja 1981 roku. W czasie obchodów święta patrona chór szkolny zaprezentował po raz pierwszy społeczności uczniowskiej hymn szkoły. Słowa pieśni napisał p. Dionizy Maliszewski, poeta z ostrołęckiej grupy literackiej „Narew”, muzykę zaś skomponował p. Andrzej Hyra.
                               

Szkoła dzisiaj  

Na obecny wygląd i poziom funkcjonowania szkoły mieli wielki wpływ jej kolejni dyrektorzy. Dbali oni o poprawę warunków lokalowych, wzbogacanie w środki dydaktyczne, inspirowali kadrę nauczycielską do doskonalenia warsztatu pracy. W listopadzie 1995 roku, dzięki darowiźnie zakładu przemysłowego Intercell S.A., uruchomiony został radiowęzeł szkolny. Wyposażono też pracownie przedmiotowe w środki audiowizualne i inne pomoce dydaktyczne. Coraz większa liczba młodzieży uczęszczającej do szkoły wymusza konieczność rozbudowy budynku. W 1997 r.  powstaje kolejna pracownia oraz długo oczekiwana przez uczniów i nauczycieli wychowania fizycznego nowa, pełnowymiarowa sala gimnastyczna. W 2000 roku oddano do użytku pracownię komputerową ze stałym dostępem do Internetu. Jej wyposażenie stanowi także drukarka, skaner     i projektor multimedialny. We wrześniu 2002 roku nasza placówka wzbogaciła się o kolejne dwie pracownie, a także świetlicę i nową szatnię. W sierpniu 2003 roku rozpoczął się remont, dzięki któremu szkoła została całkowicie odmieniona. Wymieniono okna, pomalowano ściany, ocieplono budynek i wykonano nową elewację. Bardzo ważną dla środowiska inicjatywą było utworzenie w roku szkolnym 2003/2004 klas dla dzieci autyzmem. Z możliwości nauki w tych klasach korzystają także dzieci spoza Ostrołęki. Lekcje odbywają się  w oddzielnym budynku, przystosowanym do potrzeb niepełnosprawnych uczniów. W 2010 oddano do użytku kompleks sportowy. Uczniowie mają odtąd do dyspozycji nowoczesne boisko do piłki nożnej o nawierzchni         z trawy syntetycznej, boisko poliuretanowe do siatkówki i koszykówki, bieżnię, skocznię w dal i koło do pchnięcia kulą. Przy boisku znajdują się również trybuny dla 50 osób. Dla najmłodszych uczniów został urządzony ogródek jordanowski.

Skip to content