Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Rok szkolny 2022/2023 tradycyjnie rozpoczął dyrektor szkoły p. Dariusz Bastek, który powitał uczniów „czwóreczki”, ich rodziców oraz wszystkich pracowników szkoły. Przypomniał zgromadzonym o rocznicy wybuchu II wojny światowej, a minutą ciszy uczczono pamięć poległych. Następnie pan dyrektor życzył uczniom i nauczycielom samych sukcesów i wytrwałości w pracy. Symbolicznie dźwiękiem pierwszego dzwonka rok szkolny 2022/2023 uznano za rozpoczęty.