Potrzebna krew dla Amelki!

PILNE!!!
Potrzebna krew dla Amelki walczącej z białaczką! Grupa 0 Rh-.

Co możesz zrobić jeśli masz grupę 0 Rh-?
Idź do najbliższego punktu krwiodawstwa i oddaj krew ze wskazaniem dla :
Amelia Erpszt
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 24A
Numer PESEL: 06292104327

Amelka dzielnie walczy i potrzebuje krwi! Osoby z tą grupą mogą przyjąć TYLKO swoją grupę krwi czyli 0 Rh- !!!

Możesz pomóc również wtedy, gdy masz grupę krwi inną niż Amelka. W zamian za to, otrzyma ona z innego banku krwiodawstwa odpowiednią krew.