Home » Aktualności » Wizyta, której (z nadzieją) oczekiwaliśmy…

Wizyta, której (z nadzieją) oczekiwaliśmy…

27 maja 2024 r. nasza Szkoła gościła Panią Wiolettę Krzyżanowską – Mazowiecką Kurator Oświaty  oraz  Panią Teresę Michalak – Dyrektor Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Ostrołęce. Należy podkreślić, że była to pierwsza wizyta kuratora oświaty w historii Szkoły.

Już pierwsze zdania wypowiedziane przez Panią Kurator dały nam swoiste  poczucie jedności i wspólnoty priorytetów. Wartości, które wyznaje w ważnych i  pięknych słowach: Szkoła czułości, bez obojętności, są nam bardzo bliskie w kontekście specyfiki edukacyjnej naszej Szkoły. Nasi uczniowie – w codziennej praktyce –  mają nie tylko zapewnione poczucie bezpieczeństwa fizycznego, ale także, a może przede wszystkim, ochronę emocjonalną przed wszelkimi formami wykluczenia czy też krzywdzenia. Pani Kurator, dyskutując z nami, mogła upewnić się, że nasza Szkoła to miejsce głęboko zakorzenionej tolerancji i szacunku do każdego ucznia, a także prezentowanych przez nich różnorodnych wartości, postaw, zachowań czy wyglądu. Cieszymy się, czując wsparcie ze strony Pani Kurator, która doskonale rozumie problemy oświaty.

Wybór naszej Szkoły  traktujemy jako wyróżnienie. Spotkanie umocniło nasze przekonanie, że misja, jaką pełni nasz Gość, jest w pełni ukierunkowana na rzeczywiste wsparcie szkół, placówek, uczniów i nauczycieli.

Nie jesteśmy już  sami …

Serdecznie dziękujemy Pani Kurator i zapraszamy ponownie.

Red. B. Narożna

Skip to content